Жашыруундуулук Башкарма Борборун

Кирүү менен, сиз издѳѳ жыйынтыгында телефон номуруңуздун кандай кѳрүнгѳнүн чечсеңиз болот. Сураныч, сиз каалаган колдонмону басып кириңиз жана бизге кодду ѳзгѳртпѳй жѳнѳтүңүз.

Бул колдонмолор эч колдонууга болбойт?

SMS код менен кирүү үчүн таптап