แอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของคุณ: Getcontact

เมื่อใช้ Getcontact คุณสามารถเลี่ยงสายเรียกเข้าที่ก่อกวนในภูมิภาคของคุณได้ ช่างเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการระบุผู้โทร!

ดูเรื่องราวของ Getcontact ที่ตรงกับชีวิตคุณ

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

This app is very user-friendly. It makes you stay psychologically in a good condition by protecting you against commercial and scam calls.

Mikhail

Mikhail | 2019-04-05 06:54

It’s a great application to block commercial, scam and spam calls!

Adrian Abr

Adrian Abr | 2019-04-05 22:34

It’s a very useful application and easy-to-use. It shows you spam and disturbing calls.

Google User

Google User | 2018-11-07 10:58

Thank you for this wonderful app. An unknown number called me, and I didn’t answer. Then I searched it and found out that it was a scam call, so I didn’t call it back. Thanks again!

Betty

Betty | 2018-08-07 11:00

This application identifies unwanted calls or calls coming from frauds. And you don’t need to answer them anymore. Super! 5 stars is not enough, it deserves 10 stars!

David Bes

David Bes | 2019-03-13 11:05