Isang aplikasyon na nakatuon sa iyong seguridad: Getcontact

Sa Getcontact, maiiwasan mo ang nakakagambalang mga tawag sa rehiyon mo. Ito ay napakagandang paraan upang matukoy ang tumatawag!

Panoorin ang kuwento ng Getcontact na tumutulong sa buhay mo.

Mga Karanasan Ng Tunay Na User

This app is very user-friendly. It makes you stay psychologically in a good condition by protecting you against commercial and scam calls.

Mikhail

Mikhail | 2019-04-05 06:54

It’s a great application to block commercial, scam and spam calls!

Adrian Abr

Adrian Abr | 2019-04-05 22:34

It’s a very useful application and easy-to-use. It shows you spam and disturbing calls.

Google User

Google User | 2018-11-07 10:58

Thank you for this wonderful app. An unknown number called me, and I didn’t answer. Then I searched it and found out that it was a scam call, so I didn’t call it back. Thanks again!

Betty

Betty | 2018-08-07 11:00

This application identifies unwanted calls or calls coming from frauds. And you don’t need to answer them anymore. Super! 5 stars is not enough, it deserves 10 stars!

David Bes

David Bes | 2019-03-13 11:05