Хамгаалалт,
Спамын хамгаалалт

Бид таны аюулгүй байдлыг нэгдүгээрт тавьдаг. Өдөр бүр бид залилан, спам дуудлагыг илрүүлэхээр олон мянган дуудлагыг хянаж шинжилдэг. Бид хор нөлөөтэй дугаарыг хаах замаар таныг хамгаалахыг зорьдог.

#тааг

Getcontact хэрэглэгчдийнхээ идэвх санаачлагын түвшнээр хүчирхэгждэг. Хэрэглэгчид залгасан хүмүүсийг шалгаж, "Тааг нэмэх" сонголтоор дамжуулан харилцагчдыг баталгаажуулан профайлын өгөгдлийг санг сайжруулдаг.

Жишээ нь хэрэглэгч "Цахилгаанчин" гэх мэт таагтай өөр хэрэглэгчийн профайлыг хамааруулж болно. Энэ таагыг үүсгэсэн хэрэглэгч тухайн таагыг өөрчлөх эсвэл устгах боломжтой.

Өгөгдлийн хамгаалалт, хувийн нууц

Хэрэглэгчдийнхээ хувийн нууцыг хамгаалах нь Getcontact-ын хувьд хамгийн чухал байдаг. Та хувийн нууцын тохиргоогоо бүрэн удирдах бөгөөд харагдах тохиргоо, тааг, профайлын харагдах байдал, мөн хүлээн авах мэдээллийг өөрчлөх замаар тохиргоогоо хялбар удирдаж болно.

Залгагчийг илрүүлэх

Тан уруу хэн залгаж байгааг та мэдэх эрхтэй! Андройд төхөөрөмж дээр танихгүй залгагчийн хэн болохыг тэр даруй мэдэж аваарай.

Олон платформ

Getcontact таны ширээний компьютер, гар утастай нийцэж ажиллана.
web.getcontact.com уруу орж үзээрэй.

iPhone-д зориулсан шууд команд

Утасныхаа дуудлагын түүх уруу очих.

Тухайн дугаарын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд "i" дүрс дээр дараарай.

Тухайн дугаарын дэлгэрэнгүй мэдээллээс "Share Contact" гэснийг сонгоорой.

Хэрэв Getcontact сонголт дэлгэцэд байхгүй бол "More" дээр дарж, Getcontact-ыг идэвхжүүлээрэй.

Одоо та Getcontact аппыг нээхгүйгээр дуудлагын түүхээр дамжуулан дуудлагыг шалгах боломжтой.