Хамгаалалт,
Спамын хамгаалалт

Бид таны аюулгүй байдлыг нэгдүгээрт тавьдаг. Өдөр бүр бид залилан, спам дуудлагыг илрүүлэхээр олон мянган дуудлагыг хянаж шинжилдэг. Бид хор нөлөөтэй дугаарыг хаах замаар таныг хамгаалахыг зорьдог.

#тааг

Getcontact хэрэглэгчдийнхээ идэвх санаачлагын түвшнээр хүчирхэгждэг. Хэрэглэгчид залгасан хүмүүсийг шалгаж, "Тааг нэмэх" сонголтоор дамжуулан харилцагчдыг баталгаажуулан профайлын өгөгдлийг санг сайжруулдаг.

Жишээ нь хэрэглэгч "Цахилгаанчин" гэх мэт таагтай өөр хэрэглэгчийн профайлыг хамааруулж болно. Энэ таагыг үүсгэсэн хэрэглэгч тухайн таагыг өөрчлөх эсвэл устгах боломжтой.

Олон платформ

Getcontact таны ширээний компьютер, гар утастай нийцэж ажиллана.
web.getcontact.com уруу орж үзээрэй.

Өгөгдлийн хамгаалалт, хувийн нууц

Хэрэглэгчдийнхээ нууцлалыг хамгаалах нь Getcontact бидний хамгийн чухал зүйлсийн нэг, бид GDPR-ийн үнэлгээгээр техникийн болон процессийн зөвшөөрлийн хэмжээг хамгийн дээд хэмжээнд тогтоож байна. Тийм учраас та өөрийн харагдах төлвийн тохиргоог хялбар зохицуулж болох ба таны хаяг дээр харагдах тагийг өөрчлөх, устгах эсвэл жагсаалтаас гаргах боломжтой өөрийн хаягийг ба нууцлалын тохиргоог бүрэн хянах боломжтой болгоход зориулагдсан Нууцлалын Менежмент Төвийг бий болгосон.

Залгагчийг илрүүлэх

Тан уруу хэн залгаж байгааг та мэдэх эрхтэй! Андройд төхөөрөмж дээр танихгүй залгагчийн хэн болохыг тэр даруй мэдэж аваарай.

Найдвартай байдлын оноо

Search for their Trust Scores before doing business with someone! Our artificial intelligence technology is powered by the latest user feedback, spam activities and dozens of different algorithms, and we calculate a trust score for each phone number using this technology.

iPhone-д зориулсан шууд команд

Утасныхаа дуудлагын түүх уруу очих.

Тухайн дугаарын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд "i" дүрс дээр дараарай.

Тухайн дугаарын дэлгэрэнгүй мэдээллээс "Share Contact" гэснийг сонгоорой.

Хэрэв Getcontact сонголт дэлгэцэд байхгүй бол "More" дээр дарж, Getcontact-ыг идэвхжүүлээрэй.

Одоо та Getcontact аппыг нээхгүйгээр дуудлагын түүхээр дамжуулан дуудлагыг шалгах боломжтой.