Một ứng dụng tập trung vào sự an toàn của bạn: Getcontact

Với Getcontact, bạn có thể tránh mọi cuộc gọi làm phiền tại khu vực của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để xác định người gọi!

Xem một câu chuyện đầy cảm xúc về Getcontact.

Xem thêm

Ảnh hưởng Thật sự

Приложение - просто шедевр! Большое, огромное спасибо разработчикам, их "детище" на все 100% заслуживает уважения!!! Времени толком нет, чтобы разобраться со всеми функциями и настройками, но уже то, что работает в базовой версии с её настройками - это реально хорошая прога, заслуживающая уважения! Разработчики - реально крутые

Ứng dụng này là một kiệt tác! Rất, rất cám ơn các nhà phát triển, những gì họ làm là có giá trị 100%. Chúng tôi thực sự không có thời gian để xử lý tất cả các chức năng và cài đặt, nhưng nó đã hoạt động trong phiên bản cơ bản. Đây là một chương trình thực sự tốt, đáng trân trọng! Các nhà phát triển thực sự tuyệt vời!

Владислав Лагутинский
07 Th10 2019 , giờ: 12:34
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Это просто бомба! Класс, я знаю кто звонит хотя он не в контактах. банки и всякие лохотроны отсеиваются моментом! разработчики вы гении!!

Nó chỉ là một quả bom! Cả lớp, tôi biết ai đang gọi, mặc dù anh không liên lạc. ngân hàng và tất cả các loại lừa đảo được loại bỏ tại thời điểm này! nhà phát triển bạn là thiên tài !!

Gont
01 Th7 2019 , giờ: 17:42
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Супер приложение! Практически все неопределенные номера телефонной книгой, определились приложением. Советую всем быстрее переходить на Getcontact, тогда все неопределенные номера сведутся к минимуму!! Спасибо разработчикам!

Ứng dụng tuyệt vời! Hầu như tất cả các số điện thoại không xác định được xác định bằng nhận dạng cuộc gọi. Tôi khuyên mọi người nên chuyển sang Getcontact nhanh hơn, để tất cả các số chưa xác định gần như biến mất! Cảm ơn các nhà phát triển!

Елизавета Декань
22 Th7 2019 , giờ: 20:09
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

В последнее время много развелось телефонных мошенников. А что самое печальное, многих людей у них получается вокруг пальца обвести. Поэтому однозначно приложение полезное и, думаю, скоро его все начнут использовать.

Trong những năm gần đây, nhiều ly dị lừa đảo qua điện thoại. Và những gì là đau đớn hơn, rất nhiều người họ làm tròn quanh ngón tay. Do đó, việc áp dụng là duy nhất hữu ích và tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nó sẽ được sử dụng.

Denni22466
19 Th4 2019 , giờ: 05:43
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
App Store

Отличное приложение!! Очень удобно, когда видишь информацию о неизвестном номере. Особенно, если тебе с него звонят и нет времени искать информацию в интернете. Мое уважение разработчикам и авторам идеи! Уже удалось удивить многих звонящих, среди тех кого нет в моём телефонном справочнике. Молодцы, друзья!

Ứng dụng tuyệt vời!! Rất tiện dụng khi bạn xem thông tin về những con số chưa biết. Đặc biệt nếu bạn gọi anh và không có thời gian để tìm kiếm thông tin trên Internet. Sự tôn trọng của tôi dành cho các nhà phát triển và các tác giả của ý tưởng! Đã nó quản lý để ngạc nhiên rất nhiều người gọi, kể cả những người không có trong danh bạ điện thoại của tôi. Tốt lắm, bạn bè!

Виктор Копашевидзе
19 Th4 2019 , giờ: 05:43
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Класс! Основной плюс конечно же определение незнакомых номеров. И если 1-2 месяца назад я бы поставил оценку 4, то сегодня это твердая 5! Купил премиум подписку, открылось больше возможностей, а цена при этом очень низкая. А в целом продолжаю не принимать звонки с сомнительных номеров с сомнительной подписью.

Lớp! Các cộng chính của khóa học định nghĩa của con số quen thuộc. Nếu 1-2 tháng trước, tôi đã có thể đưa ra đánh giá 4, nhưng ngày nay nó là một chất rắn 5! Tôi mua một thuê bao Premium, mở thêm nhiều cơ hội và giá cho điều này là rất thấp. Như một toàn thể tiếp tục không nhận được cuộc gọi với phòng đáng ngờ với chữ ký có vấn đề.

ESS.47
28 Th5 2019 , giờ: 16:04
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
App Store

Спасибо большое за такое прекрасное приложение. Мне позвонил незнакомый номер, я не ответила и проверив в приложении увидела что это мошенники. Благодаря этому приложению я не стала перезванивать и еще раз спасибо большое!

Cảm ơn bạn rất nhiều vì ứng dụng tuyệt vời này. Tôi gọi điện cho một số không rõ, tôi không trả lời, và kiểm tra trong phụ lục thấy nó những kẻ lừa đảo. Với ứng dụng này, tôi không gọi lại, và một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều!

Игрушкин Мир Гоша Тв
27 Th2 2019 , giờ: 22:10
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Очень удобно, экономит много нервных клеток за счет избегания разговоров с банками, рекламщиками и прочими.

Rất thuận tiện, nó tiết kiệm rất nhiều tế bào thần kinh bằng cách tránh các cuộc trò chuyện với các ngân hàng và các nhà quảng cáo khác.

Виталий Калюжный
14 Th2 2019 , giờ: 13:44
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Спасибо , что сделали и для 5 айфона услышали меня работает все супер. мне нравится, определяет все быстро и точно

Cảm ơn bạn, và đã làm cho iPhone 5 đã nghe tôi chạy tất cả các siêu. Tôi thích nó xác định tất cả một cách nhanh chóng và chính xác

Dashirako
10 Th12 2018 , giờ: 05:43
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
App Store

Если звонят из финансовых организаций и пирамид или другой спам, приложение их определяет и можно не отвечать. Супер! Даже не 5 звезд, а все 10.

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi từ các tổ chức tài chính và các kim tự tháp hoặc thư rác khác, xác định ứng dụng của họ và không thể trả lời. Siêu! Thậm chí không 5 sao, tất cả 10.

пользователь Google
03 Th3 2018 , giờ: 21:25
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play