Một ứng dụng tập trung vào sự an toàn của bạn: Getcontact

Với Getcontact, bạn có thể tránh mọi cuộc gọi làm phiền tại khu vực của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để xác định người gọi!

Xem một câu chuyện đầy cảm xúc về Getcontact.

Trải Nghiệm Người Dùng Thực

Очень нужное приложение в наше время, когда полно всяких мошенников и когда звонит непонятно кто.

Rất mong muốn ứng dụng trong thời đại chúng ta, khi đầy đủ của tất cả các loại trò gian lận và khi nó không phải là rõ ràng ai đang gọi.

Борис Федоров
23 Th4 2019 , giờ: 23:11
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Отличное приложение!! Очень удобно, когда видишь информацию о неизвестном номере. Особенно, если тебе с него звонят и нет времени искать информацию в интернете. Мое уважение разработчикам и авторам идеи! Уже удалось удивить многих звонящих, среди тех кого нет в моём телефонном справочнике. Молодцы, друзья!

 Great ứng dụng !! Rất tiện dụng khi bạn xem thông tin về những con số chưa biết. Đặc biệt nếu bạn gọi anh và không có thời gian để tìm kiếm thông tin trên Internet. Sự tôn trọng của tôi dành cho các nhà phát triển và các tác giả của ý tưởng! Đã nó quản lý để ngạc nhiên rất nhiều người gọi, kể cả những người không có trong danh bạ điện thoại của tôi. Tốt lắm, bạn bè!

Виктор Копашевидзе
19 Th4 2019 , giờ: 05:43
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Очень удобно, экономит много нервных клеток за счет избегания разговоров с банками, рекламщиками и прочими.

Rất thuận tiện, nó tiết kiệm rất nhiều tế bào thần kinh bằng cách tránh các cuộc trò chuyện với các ngân hàng và các nhà quảng cáo khác.

Виталий Калюжный
14 Th2 2019 , giờ: 13:44
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Отличное приложение для выявления мошенников в объявлениях или рекламщиков, которые тебе звонят и навязывают услуги и товары.

Một ứng dụng tuyệt vời để xác định kẻ lừa đảo trong quảng cáo hoặc nhà quảng cáo gọi cho bạn và áp đặt các dịch vụ và sản phẩm.

Misharina from irkutsk
05 Th4 2019 , giờ: 11:00
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Удобно и полезно. Определяет и показывает номера телефонов, на звонки которых не стоит отвечать.

Thuận tiện và hữu ích. Xác định và hiển thị số điện thoại mà các cuộc gọi không đáng trả lời.

Arsen Shagabaev
17 Th2 2019 , giờ: 11:07
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Если звонят из финансовых организаций и пирамид или другой спам, приложение их определяет и можно не отвечать. Супер! Даже не 5 звезд, а все 10.

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi từ các tổ chức tài chính và các kim tự tháp hoặc thư rác khác, xác định ứng dụng của họ và không thể trả lời. Siêu! Thậm chí không 5 sao, tất cả 10.

пользователь Google
03 Th3 2018 , giờ: 21:25
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play

Спасибо большое за такое прекрасное приложение. Мне позвонил незнакомый номер, я не ответила и проверив в приложении увидела что это мошенники. Благодаря этому приложению я не стала перезванивать и еще раз спасибо большое!

Cảm ơn bạn rất nhiều vì ứng dụng tuyệt vời này. Tôi gọi điện cho một số không rõ, tôi không trả lời, và kiểm tra trong phụ lục thấy nó những kẻ lừa đảo. Với ứng dụng này, tôi không gọi lại, và một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều!

Игрушкин Мир Гоша Тв
27 Th2 2019 , giờ: 22:10
Lỗi đánh máy đã được sửa. Bản dịch của Russian - Xem bản dịch Xem bản gốc
Google Play