Bảo mật,
Bảo vệ khỏi lừa đảo

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật. Mỗi ngày, chúng tôi phân tích hàng ngàn cuộc gọi để phát hiện những người gọi lừa đảo. Mục đích của chúng tôi là bảo vệ bạn bằng cách chặn các số độc hại.

#thẻ

Getcontact có được sức mạnh là nhờ sự tham gia tích cực của cộng đồng người dùng. Người dùng nâng cao cơ sở dữ liệu hồ sơ bằng cách xác minh và xác nhận các liên hệ thông qua tùy choinj "Thêm thẻ".

Ví dụ: một người dùng có thể liên kết với hồ sơ người dùng khác bằng một thẻ như "Thợ điện". Người dùng tạo thẻ hày có thể chỉnh sửa và xóa thẻ.

Quyền riêng tư và Bảo mật dữ liệu

Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là điều quan trọng nhất của Getcontact. Bạn có toàn quyền kiểm soát tùy chọn cài đặt quyền riêng tư của mình và có thể dễ dàng quản lý các tùy chọn của mình bằng cách thay đổi cài đặt hiển thị, thẻ, diện mạo của hồ sơ và thông báo bạn nhận được.

Nhận dạng người gọi

Bạn có quyền biết ai đạng gọi điện cho mình! Ngay lập tức tìm hiểu danh tính của người gọi không xác định trên thiết bị Android của bạn.

Đa nền tảng

Getcontact tương thích với máy tính để bàn của bạn cũng như thiết bị di động.
Truy cập web.getcontact.com để khám phá.

Lối tắt cho iPhone

Chuyển đến lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của bạn.

Nhấn vào biểu tượng "i" để xem chi tiết số bạn muốn biết thêm.

Chọn "Chia sẻ liên hệ" từ chi tiết của số này.

Nếu tùy chọn Getcontact không có sẵn trên màn hình, vui lòng nhấn vào "Thêm" và bật Getcontact.

Bây giờ bạn có thể nhận dạng cuộc gọi thông qua lịch sử cuộc gọi của mình mà không cần mở ứng dụng Getcontact.